- Rapid TV

17 martie 2016

JUCĂTORII NEPLĂTIȚI POT REZILIA UNILATERAL CONTRACTUL


Camera Deputaților a aprobat astăzi modificarea Legii insolvenței, prin adăugarea unui punct care face referire directă la dreptul sportivilor de a participa la competiții.

Până acum, cluburile în insolvență puteau bloca fotbaliștii, deși aceștia erau neplătiți cu lunile, sau le puteau rezilia unilateral contractele. Comisia Națională de Soluționare a Litigiilor interpreta eronat Legea insolvenței, blocând astfel dreptul la muncă al jucătorilor. Cele mai cunoscute cazuri sunt cele de la FCU Craiova, Oțelul Galați sau Metalul Reșița. 


Conform www.afan.ro, după această modificare, fotbaliștii cluburilor aflate în insolvență pot depune cerere de constatare a încetării relațiilor contractuale pentru justa cauza (minim 90 de zile de neplată de la scadență și neachitarea a minim 75% din drepturile financiare). Iată modificarea Legii insolvenței (la Articolul 75, aliniatul 2) aprobată azi de Camera Deputaților: (2) Nu sunt supuse suspendării de drept prevăzute la alin. (1): a) căile de atac promovate de debitor împotriva acțiunilor unui/unor creditor/creditori începute înaintea deschiderii procedurii și nici acțiunile civile din procesele penale îndreptate împotriva debitorului; b) acțiunile judiciare îndreptate împotriva codebitorilor și/sau terților garanți; c) procedurile extrajudiciare aflate pe rolul comisiilor sportive din cadrul federațiilor sportive care funcționează potrivit Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect denunțarea unilaterală a contractelor individuale de muncă sau convențiilor civile ale sportivilor și sancțiuni sportive aplicabile în această situație sau orice alte litigii având ca obiect dreptul sportivului de a participa la competiție.

sursa: sportescu.ro